$
foto

Inschrijving

Inschrijvingen 2022 - 2023:

Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk de normale inschrijvingsprocedure te volgen. Fysieke contacten zijn nog steeds niet wenselijk. Daarom zullen de inschrijvingen voor BuSO de Triangel digitaal doorgaan.

Wanneer?
- Voorrangsregeling: vanaf maandag 14/02 tot en met 28/02 kunnen kinderen van personeelsleden en broers en zussen van leerlingen ingeschreven worden.

- Reguliere inschrijvingen: Vanaf maandag 14/03 om 9u kan u uw kind inschrijven voor een plaats in OV1 type 2. De school heeft een maximumcapaciteit en wanneer deze bereikt is, kan er geen inschrijving meer gebeuren. We contacteren u sowieso bij een digitale inschrijving om verder af te stemmen.

Hoe?
Stap 1: Ga naar de website van de school.
Stap 2:U klikt op onderstaande link

Inschrijvingsformulier schooljaar 2022 - 2023

Stap 3: Er opent zich een invulformulier. Gelieve alle gevraagde gegevens zorgvuldig in te vullen. Klik daarna onderaan het formulier op ‘verzenden’. Als we uw formulier hebben ontvangen, nemen we contact met u op voor een onthaalgesprek. Het is dus zeer belangrijk om een juist telefoonnummer en e-mailadres door te geven. Daarnaast is het zeer belangrijk om aan te vinken dat u kennis heeft genomen van het schoolreglement en pedagogisch project van de school.

Waarom?
We zijn als school verplicht om de chronologie van inschrijven te respecteren. Het formulier registreert de tijd waarop u uw inschrijving verstuurt en is daarom de enige juiste weg om in te schrijven. Enkel inschrijvingen vanaf 9u zijn geldig.

Nog vragen?
Bij vragen kan u steeds de school contacteren. Dat kan telefonisch via 09/370 72 15 of via mail: buso@dvcdetriangel.be.

Aanvullende info:

Wanneer een leerling ook wenst ingeschreven te worden in het dienstverleningscentrum voor verblijf of schoolaanvullende dagopvang , is het aangewezen om eerst hier een afspraak te maken alvorens met de school af te spreken. Voor meer info kan u terecht op www.dvcdetriangel.be

Een inschrijving kan pas als:

- U akkoord gaat met ons pedagogisch project.

- U akkoord gaat met de bepalingen in het schoolreglement (dit schoolreglement is terug te vinden op de website).

- de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het moment van de instap. De leerlingen moeten beschikken over het attest BuSO type 2, OV 1. (De leerling moet nog niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het moment van inschrijving!)