$
foto

Groene school

Natuurlijke speelplaats

Binnenkort starten BuBaO en BuSO de Triangel met de inrichting van een natuurlijke speelplaats. We hebben immers nog een klein stukje ‘groen’ dat hiervoor kan dienen. Bomen planten, een speelheuvel aanleggen, wilgenhutten bouwen en nog veel meer: het staat allemaal op het programma! We worden hierbij ondersteund door Regionaal landschap Meetjesland en de provincie (Milieuzorg op School).

Uiteraard zullen we op termijn nog vele helpende handen zoeken om dit project mee te helpen uitvoeren. Iedereen met groene vingers en veel zin om mee te werken aan de nieuwe speelruimte voor onze leerlingen, mag zich nu reeds kenbaar maken aan de school. Alvast een dikke merci!

Contactgegevens: bubao@dvcdetriangel.be of buso@dvcdetriangel.be

Groene speelplaats

Waarom een ‘groene’ speelplaats?
“Ik voel me goed” staat in scholen de Triangel voorop in het programma als basisvoorwaarde tot leren. Betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid zijn hierbij kernelementen die we nastreven. Het team van de Triangel is ervan overtuigd dat een groene omgeving hiertoe bijdraagt.

We geloven dat een groene omgeving verbindend kan werken tussen iedereen op deze school: van jonge kinderen uit BuBaO, jongeren uit het BuSO tot alle mensen van het team van de Triangel die betrokken zijn bij het ‘groeien’ in alle mogelijke opzichten van de leerlingen.

Verschillende plekken op de speelplaats
De speelplaats is een plaats waar leerlingen rust kunnen vinden, maar waar zij ook uitgedaagd kunnen worden. Het evenwicht tussen rust en actie wordt gecreëerd door diverse plekken op de speelplaats te hebben waar leerlingen zich op verschillende manieren kunnen ontplooien. Bepaalde plekken stralen geborgenheid uit in een zeer relaxte sfeer, andere leggen de focus op het prikkelen van de zintuigen zodat er speciale aandacht is voor de sensorische ontwikkeling. Tenslotte stimuleert de omgeving het gebruik van fantasie en zijn er mogelijkheden dat de leerlingen zich ook motorisch volledig kunnen uitleven.

Gezonde school

‘Oog voor Lekkers’
‘Oog voor Lekkers’ – het vroegere Tutti Frutti en Melk op School – is een Vlaams-Europees initiatief voor de promotie van gezonde tussendoortjes op school. Met dit project wil de Vlaamse overheid kleuters en leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs gezonde gewoontes aanleren.

Ook BuSO de Triangel neemt deel aan dit project. Elke week krijgen de leerlingen gezonde snacks aangeboden.

groenten

groenten 2

Voor meer info zie www.oogvoorlekkers.be

oogvoorlekkers