$
foto

DVC de Triangel

DVC de Triangel richt zich tot kinderen en volwassenen met een matig, ernstig en diep verstandelijke beperkingen.

Ze ondersteunt ook personen met bijkomende beperkingen: autisme, medische zorg, motorische beperking, gedrags-en emotionele problemen.

Ze biedt verschillende diensten aan: wonen, opvang, dagbesteding, werk, therapie (logo, kiné, ergo en muziek), …

Voor de leerlingen die verblijven in DVC de Triangel (residentieel of schoolaanvullende dagopvang) is er een samenwerking met BuSO de Triangel op vlak van therapie, medische dienst, sociale dienst, opvang en infrastructuur.

DVC de Triangel

Naam: Dienstverleningscentrum “de Triangel”
Adres: Molendreef 16 te 9920 Lovendegem
Telefoon: 09 / 372 86 11

Directie: Mevr. Ria De Keyser
Mail: info@dvcdetriangel.be
Website: www.dvcdetriangel.be