$

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap.
De raad geeft advies en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school.

Voor een mandaat van 4 schooljaren is de schoolraad momenteel samengesteld uit:

- voor de ouders: Mevr. Kathleen Van Hoye en Dhr. Clark Van De Geuchte
- voor het personeel: Mevr. Ann Rodts en Mevr. Liesbet De Taeye
- voor de lokale gemeenschap: Mevr. Marianne De Bruyne en Mevr. Cathérine van Hoof
- gecoöpteerde relevante personen zonder stemrecht: Mevr. Ria de Keyser en Dhr. Johan Colpaert.
Tijdens de eerste vergaderingen van de schoolraad werd het huishoudelijk reglement opgesteld en de voorzitter (Mevr. Ria De Keyser) en secretaris (afwisselend Mevr. Ann Rodts en Mevr. Liesbet De Taeye) aangeduid. We verwijzen dan ook graag naar dit huishoudelijk reglement voor de praktische werking van de schoolraad. Het is bij de schooldirectie ter inzage