$

De Uitwaai uitwaai

Omschrijving

De Uitwaai-klas is een deel van de GES-werking en is bedoeld voor leerlingen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en gedrags-of emotionele stoornissen of autisme. De klas kan beschreven worden als een motorisch functionele klas voor leerlingen die een vergrote bewegingsdrang hebben. Er wordt in deze klas dan ook veel afwisseling voorzien tussen inspanning en ontspanning, fysieke activiteiten en rust. In de klas wordt een consequente en gestructureerde aanpak gehanteerd. In de klas wordt gezorgd voor een warm en veilig klimaat waarin elke leerling zich kan ontplooien en waar ingezet wordt op de talenten van elke leerling. Daarom wordt de klas regelmatig opgesplitst in deelgroepen om te kunnen inspelen op de specifieke noden van elke leerling. Er zitten zowel meisjes als jongens in deze klas.

Er wordt nauw samengewerkt met de leefgroepen en therapeuten van het DVC om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van deze leerlingen.

Foto's van deze klas: zie foto's - Uitwaai