$

De Parel parel

Omschrijving

De Parel is een basaal functionele klas met leerlingen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking met soms een bijkomende motorische of visuele stoornis. Sommige van de leerlingen zitten in een rolwagen, andere leerlingen zijn mobiel. Er zitten zowel meisjes als jongens in deze klasgroep.
De klas is vooral gericht op het aanleren van functionele vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten. Er wordt gewerkt aan het invullen van een zinvolle dagbesteding wat ook in het latere leven na de schoolcarrière belangrijk is. Verder wordt er ook gewerkt aan het bevorderen van de communicatie. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van SMOG of de leerlingen leren werken met een spraakcomputer.
Er is in de klas een evenwicht tussen groeps- en individuele activiteiten. Er zijn in de klas verschillende individuele werkhoeken waar de leerlingen rustig en zonder teveel prikkels kunnen werken. Tevens is er een afgebakende ruimte in de klas waar leerlingen tot rust kunnen komen of waar een individuele taak kan uitgevoerd worden.
Er wordt nauw samengewerkt met de therapeuten en leefgroepen van het DVC zodat er continuïteit in zorg is.

foto's van deze klas: zie foto's - Parel