$

De Octopus octopus

Omschrijving

De Octopus is een basale auti-klas. De leerlingen in deze klas hebben een matige tot ernstige mentale beperking en kernautisme. Er wordt voornamelijk een basaal aanbod geboden, binnen een strakke structuur en duidelijke omkadering om rust en veiligheid bij de leerlingen te bekomen. Sommige leerlingen zonder autisme zijn heel erg gebaat bij de aanpak binnen deze klas, zodat het ook uitzonderlijk gebeurt dat leerlingen zonder kernautisme in deze klas aansluiten. De noden van elke individuele leerling staan immers voorop.
In de klas zitten zowel jongens als meisjes. De meeste leerlingen zijn mobiel, één leerling zit in een rolwagen. In de klas zijn enkele individuele ruimtes die fungeren als werkruimte en/of vrijetijdsruimte, dit om duidelijkheid te bieden voor de leerlingen. Tevens wordt er gewerkt met een dag- of weekschema om de tijd te structureren wat voor veel leerlingen met autisme rust brengt. De klas heeft nood aan een vaste structuur en een geïndividualiseerde aanpak. Toch worden er ook (beperkt) groepsactiviteiten aangeboden, om te kunnen groeien in sociale vaardigheden. Hierbij wordt de klas opgesplitst in deelgroepjes.
Er wordt nauw samengewerkt met de leefgroepen en therapeuten van het DVC om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van deze leerlingen.

Foto's van deze klas: zie foto's - Octopus