$

Algemeen

Onze school bestaat uit verschillende klassen met elk hun eigen accent. Onze werking
bestaat uit 4 clusters:
- Auti-cluster (klassen Octopus, Albatros en Boemerang)
- GES-cluster (klassen Mistral en Uitwaai)
- Basale cluster (klassen Zeewind en Zeebries)
- Functionele cluster (klassen Anker en Parel)
Daarnaast zijn er ook heel wat leerlingen die niet naar school komen, maar tijdelijk of
permanent onderwijs aan huis krijgen.

team