$

Therapie

De leerlingen krijgen therapeutische behandelingen tijdens de lesuren:
- logopedie
  voedingsbegeleiding, spraak- en taalontwikkeling, lezen, schrijven, rekenen
- kinesitherapie
 
Bobaththerapie, psychomotoriek, relaxatie, massage, rekkingen, ademhalingsoefeningen
-
ergotherapie
  oefenen van handvaardigheden: schrijven, knippen,… en stimuleren van zelfredzaamheid:
  aan- en uitkleden, knopen sluiten, veters strikken,…
- muziektherapie
De interne en semi-interne leerlingen worden behandeld door therapeuten die tewerkgesteld zijn in het dienstverleningscentrum.
De externe leerlingen krijgen therapie van de therapeuten die verbonden zijn aan de school. Indien nodig worden sommige leerlingen ook thuis behandeld, ’s avonds of tijdens de schoolvakanties.
Na een onderzoek naar de behoeften van elke leerling, worden de beschikbare therapie-
momenten zo eerlijk mogelijk verdeeld onder alle leerlingen.

Naargelang de zorgvraag gebeuren de behandelingen individueel of in kleine groepjes in het therapielokaal. Soms ondersteunt een therapeut een groepsactiviteit vb. zwemmen