$

Stages

stageplaats voor:

  1. jeugd-en gehandicaptenzorg
  2. leefgroepenwerking
  3. onderwijs
  4. orthopedagogie
  5. ergo-, kine-, logopedie

samenwerking met stagescholen :

  1. middelbare scholen
  2. hogescholen
  3. universiteiten

stageplaats:

  1. klas
   1. samen met de leerkracht zorgen voor een extra aanbod voor de kinderen
   2. zelf de klas overnemen als toekomstige leerkracht
  2. individuele begeleiding
   1. tijdens therapie bij de ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten
   2. individuele begeleiding in de klas vanuit jouw discipline
  3. meevolgen taken van orthopedagoge

aanvragen :

  1. sturen naar directeur: nancy.deroo@dvcdetriangel.be
  2. aanvraag voor meerdere stageplaatsen tijdens een schooljaar
   1. door de opleidingsschool
   2. aanvragen doorsturen in juni van vorig schooljaar
  3. individuele aanvraag
   1. door hogeschool-en universiteitsstudenten
   2. liefst tegen september of in de loop van het schooljaar

bepalen van stageplaats:

  1. in overleg met het personeel
   1. beperkt aantal klassen
   2. bij therapeuten
  2. maximum 1 stagiair per periode per stageplaats/klas

begeleiding:

  1. mondelinge overleggen tijdens de stagemomenten in de klas of therapie
  2. evaluatiegesprekken met de stagiair, al dan niet met stagebegeleiding van de opleidingsschool erbij en een schriftelijke evaluatie

 

wij bieden :

  1. levenservaring en werkervaring in de „buiten-gewone” leefwereld van onze leerlingen met een beperking !

verwachtingen van ons uit :

 • meerwaarde voor onze leerlingen door jouw aanwezigheid : extra aanbod
 • inzet, ook al heb je geen ervaring
 • we willen je zien groeien tijdens je stage