$

Inschrijving

Wanneer?
Inschrijvingsperiode: ( zie voorblad website)

 • Voorrang broers en zussen: februari
 • Voorrang kinderen personeel : februari
 • Reguliere inschrijving: maart

Wat?

 • Officieel document meebrengen om identiteit van het kind te bevestigen bv. Kids-ID, trouwboekje, geboortebewijs, identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,...
 • Verslag type 2 /type 3 via CLB
 • Ondertekenen van inschrijvingsregister, schoolreglement, EHBObeleid, …

Vooraf kennismaken?

 • Afspraak maken
 • Ouders, kind, thuisbegeleidingsdienst, grootouders, leerkrachten, … zijn welkom
 • Schoolbrochure kort overlopen o.a. het pedagogisch project
 • Bezoek aan een klas
 • Info door een leerkracht
 • Informatie over het busvervoer