$

Geïntegreerd onderwijs (GON)

Hoe doen we dit ... ?

We geven GON-begeleiding in scholen voor gewoon kleuteronderwijs in de regio Meetjesland. We geven tips en ervaring door aan leerkrachten en ouders. We zoeken samen naar geschikte aanpak voor het kind.

Aanvragen voor start september gebeuren best vanaf februari tot begin juni via CLB, thuisbegeleidingsdienst of gewone kleuterschool.

Per week wordt er twee keer 50 minuten begeleiding voorzien. Afhankelijk van de ondersteuningsnood is er begeleiding op de speelplaats mogelijk.

Er wordt een leerkracht toegewezen die ervaring heeft met leerlingen met een vertraagde ontwikkeling.

In overleg met school en revalidatie wordt het tijdstip van de begeleiding bepaald.
De GON-begeleiding start in de tweede week van september tot eind juni.

Jaarlijks is er een evaluatie. Drie keer per schooljaar wordt er een bespreking voorzien met de school, ouders, GON-begeleider en andere externe diensten. Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld volgens de ontwikkelingsdoelen type 2.

Wekelijks kort overleg tussen de leerkrachten gebeurt best voor de les of tijdens de pauze. Er is ook een mogelijkheid om te communiceren per mail.

Wanneer zoon of dochter ziek is, gelieve de GONbegeleidster te verwittigen. Zij blijft dan op de school de Triangel en doet daar haar opdracht.

Wij zijn ervan overtuigd dat er een prima samenwerking kan zijn.
Voor aanvragen  en info kunt u contact opnemen met de directeur van de Triangel,
Nancy De Roo
via mail: nancy.deroo@dvcdetriangel.be of telefonisch op het nummer 09 370 72 16