$

Geschiedenis

In het schooljaar 1963-1964 was de bekommernis groot om voor zwaar mentaal gehandicapte kinderen een vorm van onderwijs op te richten.
Zuster Maria-Bavo Defoort, directrice van het basisonderwijs, nam het initiatief om twee klasjes aan te vragen voor buitengewoon onderwijs. Het ministerie van onderwijs erkende deze klasjes en na de paasvakantie in 1964 ging de school van start.

Op 1 september 1964 was er een uitbreiding met twee klassen en werd de school autonoom, onder de naam ‘Fabiolaschool voor Buitengewoon Onderwijs’ met zuster Helena Lijnen als directrice. Toen telde de school 48 leerlingen die begeleid werden door kleuterleidsters.
In 1966 werden 2 prefab-schoolgebouwen opgetrokken.
Voor de schoolverlaters werd een aanvraag gedaan voor buitengewoon technisch onderwijs.

In 2004 werd een nieuwe naam gekozen voor het dienstverleningscentrum en de scholen:
de Triangel werd geboren. De naam staat symbool voor de samenwerking met ouders, professionelen en de persoon met een handicap. Tevens verwijst hij naar een intense samenwerking tussen het dienstverleningscentrum en de scholen voor buitengewoon onderwijs. Het is een naam vol muziek, die verwijst naar dynamiek en ontwikkeling.