$

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de ouders, de personeels-leden en de lokale gemeenschap.

De raad geeft advies en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.

Voor een mandaat van 4 schooljaren is de schoolraad momenteel samengesteld uit:

- voor de ouders: Mevr. Cindy De Wulf en Mevr. Rosita Roox
- voor het personeel: Mevr. Kim Vandevoorde en Mevr. Veerle Dauw
- voor de lokale gemeenschap: Mevr. Marianne De Bruyne en Mevr. Lieva Dauw
- personen zonder stemrecht: Mevr. Ria de Keyser en Dhr. Johan Colpaert