$

Schoolbestuur

De school wordt geleid en beheerd door het schoolbestuur (ook wel Inrichtende Macht of Raad van Bestuur).

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.

Naam VZW Buitengewoon Onderwijs De Triangel (BuO)
Adres Molendreef 16 9920 Lovendegem
Telefoon (09)370 72 16
Voorzitter De heer H. Bulté