$

Ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partners om het onderwijs en de zorg voor hun kind te realiseren.

We vinden het van belang om ouders te ontmoeten: bij kennismakingsbezoeken en inschrijving, oudercontacten, bij het brengen of ophalen van hun kind, op opendeurdagen, schoolreizen, Eerste Communie en Vormsel,…
Ook bij overleg zijn ouders belangrijke partners.
Ze worden uitgenodigd op de startklassenraad van hun zoon of dochter en samen met het team bepalen we de prioritaire doelen voor dit schooljaar. Ook zij kunnen doelen voorstellen om aan te werken. Tussendoor kunnen zij ook besprekingen over hun kind bijwonen en mogen zij zelf een overleg aanvragen, indien nodig. Op het einde van de schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor de bespreking van de eindevaluatie.

We geven zoveel mogelijk info door aan de ouders via het heen-en-weerschriftje.
Dringende info wordt dagelijks doorgegeven. Een kort verslag van de activiteiten en leuke ervaringen worden genoteerd in de weekbrief. Deze brief wordt meestal aangevuld met een aantal foto’s of picto’s.

Bij vragen of bepaalde zorgen kunnen ouders altijd telefonisch terecht bij de directie, de zorgcoördinator of de leerkracht.

Ouders zijn ook welkom in de klas om een handje toe te steken bij verschillende activiteiten: zwemmen, wandelen, uitstappen, fietsen, fruit schillen, lezen,
gezelschapsspel spelen,…