$

DVC dienstverleningscentrum de Triangel

DVC de Triangel richt zich tot kinderen en volwassenen met een matig, ernstig en diep verstandelijke beperkingen.

Ze ondersteunt ook personen met bijkomende beperkingen: autisme, medische zorg, motorische beperking, gedrags-en emotionele problemen.

Ze biedt verschillende diensten aan: wonen, opvang, dagbesteding, werk, therapie (logo, kiné, ergo en muziek), …

Voor de semi- en interne leerlingen is er een samenwerking met BuBaO de Triangel op vlak van therapie, medische dienst, sociale dienst, opvang en infrastructuur.

Naam: Dienstverleningscentrum “de Triangel”
Adres: Molendreef 16 te 9920 Lovendegem
Telefoon: 09 / 372 86 11

Directie: Mevr. Ria De Keyser
Mail: info@dvcdetriangel.be
Website: www.dvcdetriangel.be