$

vrij CLB

CLB = Centrum voor leerlingenbegeleiding.

Het CLB begeleidt leerlingen doorheen hun schoolloopbaan, doet observaties en neemt testing af, is aanwezig op bespreking met leerkrachten en therapeuten, …

Jaarlijks doen ze een medisch onderzoek op school van sommige leerlingen.
Zij maken de ouders attent op herhalingsinentingen en verwijzen de leerling eventueel door naar een arts of specialist.

De pedagogische, medische en sociale begeleiding van onze leerlingen is in handen van het vrij C.L.B. Marialand Gent. Zij staan vooral in voor de pedagogische begeleiding van de externe leerlingen (voor semi – en interne leerlingen kunnen we beroep doen op de zorgcoördinatoren van het DVC ).

BuBaO de Triangel heeft een contract gesloten met het:

Naam: Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Regio Gent
Adres: Marialand 29 – Gent
Telefoon: 09 /266 16 60
Fax: 09 /266 16 79
CLB begeleidster van de school: Mevr. Nancy Romeyns en Mevr. Sarah Lemey
Begeleidende arts van de school: Mevr. Chantal De Vos
Begeleidende verpleegster van de school: Mevr Annick Swaenepoel

Bij de inschrijving ontvang je een folder waarin het CLB zijn werking voorstelt.

Meer info vind je op de website:
www.vclbgent.be