$

LOC = Lokaal Overleg Comité


De oprichting en de werking van het lokaal overlegcomité (LOC) is geregeld door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap.
Het LOC bevordert de interne werking van het schoolteam en optimaliseert de relatie tussen het schoolbestuur en de leerkrachten.
Het is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten en 2 leden van het schoolbestuur, telkens voor een mandaat van 4 jaar. De directeur mag aanwezig zijn op vergaderingen, maar heeft geen stemrecht.
Deze enthousiaste mensen denken na hoe ze onze school verder kunnen uitbouwen:
- voor het personeel: Mevr. Nooike Alyn en Mevr. Veerle Dauw
- voor het schoolbestuur: Dhr. Johan Colpaert en Mevr. Ria de Keyser