$

De Wikke

Omschrijving

wikke

- lagere schoolkinderen met gedrags-en emotionele stoornissen en een matig verstandelijke handicap

- ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 2e leerjaar