$

Spetters

Omschrijving

spetters

- lagere schoolkinderen met een matig verstandelijke  ontwikkeling
- ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 2e leerjaar